Aktualności

Podsumowanie naboru na lokale mieszkalne planowane do budowy przy ul. Sienkiewicza w Złotowie

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, w dniu 31 października 2018r. zakończyło wstępny nabór osób chętnych do najmu lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Spółki.

Przeprowadzenie wstępnego naboru miało na celu odpowiedzenie na najważniejsze pytania dotyczące planowanej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza w Złotowie, a mianowicie określenie zapotrzebowania występującego na rynku nieruchomości na mieszkania dostępne w systemie budownictwa społecznego (TBS) oraz określenie wielkości najbardziej pożądanych mieszkań wśród potencjalnych klientów.

Do dnia 31 października 2018r. do biura Złotowskiego TBS wpłynęło 26 wniosków. Przy założeniu, że planowana do realizacji inwestycja pozwoli na wybudowanie 15 lokali mieszkalnych, należy stwierdzić, że budownictwo społeczne w Złotowie cieszy się dużym zainteresowanie.

W złożonych dokumentach wnioskodawcy najczęściej zaznaczali chęć najmu lokali mieszkalnych o powierzchni ok 55 m2. Ponadto wpłynęły również wnioski osób zainteresowanych małymi mieszkaniami do 40 m2.

Pragniemy poinformować, że zgromadzone informacje pozwolą Spółce przedstawić ofertę najbardziej optymalną z Państwa punktu widzenia.

Potwierdzamy informacje, jakie zostały przedstawione do publicznej wiadomości w trakcie październikowej konferencji w Urzędzie Miejskim, iż Spółka rozpoczęła proces przygotowania inwestycji do realizacji. Wybrano już biuro projektowe, które przygotuje dokumentację uwzględniającą potrzeby naszych przyszłych klientów. Kompletną dokumentację wraz z niezbędnymi pozwoleniami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych otrzymamy do końca stycznia 2019r. Do końca marca 2019r. złożymy wniosek kredytowy do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w celu kwalifikacji do udziału w rządowym programie wspierania społecznego budownictwa mieszkaniowego. Od kwalifikacji do w/w programu zależy, czy realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w 2019r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły aplikacje.

Złotów, 05.11.2018r.

Minął termin składania deklaracji o dochodach

Zgodnie z Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz 2071, z 2016r. poz. 195, 615) dnia 31 maja 2016r. minął termin składania deklaracji o dochodach przez osoby wynajmujące lokale mieszkalne z zasobów Złotowskiego TBS. Continue reading

Zmiana ustawy dla wynajmujących weszła w życie

Dnia 26 października 2015r. weszła w życie ustawa z dnia 10 września 2015r. o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i niektórych innych ustaw.
Ustawa modyfikuje limit dochodów osób uprawnionych do najmu lokali z zasobów Spółki zawieranych po 25 października 2015r. Continue reading

WAŻNE:

oplatyzasprzatanie

regulaminmediow

akt

deklaracja

porzadek

oswiadczenie

wniosek_o najem mieszkania

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,