NOWA INWESTYCJA ZŁOTOWSKIEGO TBS SP. Z O.O. PRZY UL. SIENKIEWICZA JUŻ WKRÓTCE!

Złotowskie TBS Sp. z o.o. pragnie poinformować, że przygotowania do realizacji inwestycji na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie wchodzą w decydujący etap. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 28 marca 2019r. Zarząd Spółki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek o finansowanie zwrotne w ramach „Rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego”. Spółka stara się uzyskać preferencyjny kredyt na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu 5 garaży oraz budynku gospodarczego składającego się z 17 pomieszczeń gospodarczych. W efekcie powstanie 15 mieszkań, które udostępnimy Państwu do najmu w systemie TBS. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu działku (droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, miejsce do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych).

Dnia 6 czerwca 2019r. na stronie BGK opublikowano „Listę wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej – VI edycja”na której znalazło się Złotowskie TBS. Do końca lipca 2019r. Bank zwróci się do nas z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Spółki oraz podjęcia decyzji kredytowej. Równolegle Zarząd podjął działania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które powinno zostać wydane do końca lipca 2019r.

Pragniemy poinformować, że przyjęty przez Zarząd Spółki harmonogram działań związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza przebiega zgonie z przyjętymi założeniami. Mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić cały proces do pozytywnego zakończenia, a w efekcie rozpocząć prace budowlane wiosną 2020r.

Wszelkie informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego można uzyskań w Biurze Spółki przy ul. Wańkowicza 9,
tel. nr 692 073 885, e-mail: tbs@zlotow.pl.