Kilka słów

O nas

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została uchwałą Nr XXXYIII/196/97 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 grudnia 1997 roku w sprawie utworzenia Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. oraz uchwałą Nr 356/98 Zarządu Miejskiego w Złotowie z dnia 2 marca 1998 roku w sprawie wniesienia kapitału zakładowego do Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółki z o.o. w Złotowie.

Przedmiotem działania Złotowskiego TBS jest realizacja zadań Gminy Miasta Złotów w zakresie budownictwa mieszkaniowego, polegające na budowie domów mieszkalnych oraz ich eksploatacji na zasadach najmu. Dodatkowo Spółka może prowadzić następującą działalność:

– nabywać budynki mieszkalne,

– przeprowadzać remonty i modernizacje obiektów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców na zasadzie najmu,

– wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w zasobach Złotowskiego TBS,

– sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd budynkami mieszkalnymi.

Na dzień 31 października 2014 roku Spółka zarządzała dwoma budynkami wielorodzinnymi położonymi przy ul. M. Wańkowicza 7 i 9. W skład ww. obiektów wchodzi 67 mieszkań, 27 garaży oraz 1 lokal użytkowy.

Budynki zrealizowano w oparciu o kredyt ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wprowadzone w 2009r. ustawy zamknęły możliwość realizowania nowych inwestycji mieszkaniowych przy pomocy ww funduszu.

Organami Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. są:

Zgromadzenie wspólników – całość udziałów w ZTBS sp. z o.o. obejmuje jedyny Wspólnik Gmina Miasto Złotów.

Rada Nadzorcza składająca się z 3 osób w składzie:

Jerzy Teusz – Przewodniczący

Justyna Boruń-Szczygieł – Sekretarz

Andrzej Łakomecki – Członek Rady

Jednoosobowy Zarząd

Prezes Zarządu – Przemysław Pająk

Wysoka jakość wykonania!

Nasze projekty wykonywane są kompleksowo, a jakość wykonania to najwyższej jakość materiały.

join community

Mieszkanie w TBS się opłąca!

Wynajem mieszkania w Złotowskim TBS to wiele zalet!

Niskie koszty

Niższe koszty w porównaniu do rynkowych cen sprawiają, że TBS się naprawdę opłaca!

Wykończone mieszkanie

Kolejny istotny atut mieszkań, to kompletne ukończenie!

Bezpieczeństwo

Po spełnieniu wymogów prawa, najemca korzysta z bezpiecznego wynajmu, czyli posiada pewność że wynajmujący nie zmieni decyzji!

Menu