Przygotowania do rozpoczęcia nowej inwestycji Złotowskiego TBS rozpoczęte.

   Dnia 11 października 2022r. odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie, na którym Burmistrz Adam Pulit reprezentując Właściciela – Gminę Miasto Złotów, przekazał w formie aportu grunty położone w Złotowie przy ul. Kr. Jadwigi. W ramach dokapitalizowania do Spółki trafiły cztery działki o łącznej powierzchni 42 arów. Podjęcie uchwały, pozwoli Zarządowi Spółki podjąć kroki w celu przygotowania realizacji kolejnej inwestycji mieszkaniowej w Złotowie. Ponadto Miasto dofinansowało w formie pieniężnej Spółkę kwotą 200 tys. zł. Środki te przeznaczone będą na prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego.

   Wstępna koncepcja zagospodarowania terenu przewiduje budowę obiektu składającego się z 4 modułów, co w przypadku zaistnienia takiej potrzeby pozwoli na realizację inwestycji w etapach. W ramach inwestycji Złotowskie TBS wybuduje dla mieszkańców Złotowa od 30 do 50 lokali mieszkalnych, pomieszczenia użytkowe przeznaczone na potrzeby lokalnych organizacji pozarządowych, instytucji powiązanych z miastem, garaży dla mieszkańców bloku oraz dokona kompleksowego zagospodarowania terenu o powierzchni blisko 0,5 ha.

Menu