Złotów – ul. Kocika 9, 10, 11

Ilość mieszkań: 18

Ilość kondygnacji: 3

Powierzchnia: 1140 m2

Rok oddania do użytku: 20018/2019

OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja polegająca na budowie trzech budynków wielorodzinnych, w każdym po 6 lokali mieszkalnych, dwóch zespołów garażowych składających się z 18 boksów oraz kompleksowego zagospodarowania działki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej.

Lokalizacja: