Złotów – ul. Sienkiewicza 2

Ilość mieszkań: 15

Ilość kondygnacji: 3

Powierzchnia: 710 m2

Rok oddania do użytku: 2021

OPIS INWESTYCJI:

Inwestycja polegająca na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garażowego składających się z 5 boksów, budynku gospodarczego składającego się z 17 pomieszczeń oraz kompleksowego zagospodarowania działki wraz z budową infrastruktury towarzyszącej. Zadanie wykonane zostało z wykorzystaniem finansowania zwrotnego w ramach rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego oraz środków z Funduszu dopłat.

Lokalizacja:

Menu