Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Złotowie ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.:

„Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu garaży oraz budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie”

szczegóły, SIWZ oraz dokumentacja przetargowa dostępne na stronie http://bip.zlotow.pl/?a=8049