admin

Nowe mieszkania Złotowskiego TBS już wkrótce!

Niezwykle miło nam jest powiadomić, że zakończył się pierwszy etap nowej inwestycji mieszkaniowej realizowanej przez Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przy ul. Sienkiewicza. W ramach przedsięwzięcia powstanie 15 lokali mieszkalnych, budynek gospodarczy oraz zespół 5 garaży.

Na dzień 26 listopada 2020r. wykonano prace budowlane obejmujące stan surowy budynku mieszkalnego, montaż stolarki okiennej, wykonano budynek gospodarczy oraz zespół garażowy. Zaangażowanie realizacji całości przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego wynosi blisko 40%.

Widok od strony ul. Sienkiewicza
Główne wejście do budynku mieszkalnego
Zespół garaży
Budynek gospodarczy

Obecnie trwają prace związane z wykonaniem więźby dachowej, instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej oraz prace wykończeniowe budynku gospodarczego oraz zespołu garaży.

Prace realizowane są zgodnie z założeniami przyjętymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym, według którego zakończenie prac winno nastąpić do sierpnia 2021r.

Nabór najemców na nowe mieszkania Złotowskiego TBS przy ul. Sienkiewicza ruszył!

W dniu 26 maja 2020r. rozpoczęto nabór wniosków o najem 14 lokali mieszkalnych w budynku planowanym do wybudowania na nieruchomości gruntowej położonej przy
ul. Sienkiewicza 2 w Złotowie stanowiących własność Złotowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. realizowanych przy udziale finansowym Gminy Miasto Złotów. Do dyspozycji przyszłych najemców udostępniono 9 lokali mieszkalnych o pow. ok 40 m2, 3 lokale mieszkalne o pow. ok 54 m2 oraz 2 lokale o pow. ok 63m2. Wszystkie mieszkania przekazane do najmu zostaną w stanie wykończonym, ponadto do każdego mieszkania przynależna będzie komórka o pow. ok 4 m2. Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z oferty Złotowskiego TBS zapraszamy do udziału w naborze. Szczegóły oraz dokumenty do złożenia w ramach naboru dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta w Złotowie pod linkiem:

https://www.zlotow.pl/Rusza_nabor_na_mieszkania_w_TBS_.html

Nabór trwa do dnia 15 czerwca 2020 r.

Nowa inwestycja Złotowskiego TBS Sp. z o.o. przy ul. Sienkiewicza już wkrótce!

Złotowskie TBS Sp. z o.o. pragnie poinformować, że przygotowania do realizacji inwestycji na działce nr 167/5 przy ul. Sienkiewicza w Złotowie wchodzą w decydujący etap. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 28 marca 2019r. Zarząd Spółki złożył do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie wniosek o finansowanie zwrotne w ramach „Rządowego programu wspierania społecznego budownictwa czynszowego”. Spółka stara się uzyskać preferencyjny kredyt na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zespołu 5 garaży oraz budynku gospodarczego składającego się z 17 pomieszczeń gospodarczych. W efekcie powstanie 15 mieszkań, które udostępnimy Państwu do najmu w systemie TBS. Inwestycja obejmuje również zagospodarowanie terenu działku (droga wewnętrzna, miejsca parkingowe, miejsce do selektywnej zbiórki odpadów, zagospodarowanie terenów zielonych).

Dnia 6 czerwca 2019r. na stronie BGK opublikowano „Listę wniosków o udzielenie finansowania zwrotnego złożonych przez Kredytobiorców, którzy uzyskali pozytywną ocenę wiarygodności kredytowej – VI edycja”, na której znalazło się Złotowskie TBS. Do końca lipca 2019r. Bank zwróci się do nas z wnioskiem o dostarczenie dodatkowych dokumentów, niezbędnych do oceny zdolności kredytowej Spółki oraz podjęcia decyzji kredytowej. Równolegle Zarząd podjął działania niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, które powinno zostać wydane do końca lipca 2019r.

Pragniemy poinformować, że przyjęty przez Zarząd Spółki harmonogram działań związanych z przygotowaniem do rozpoczęcia realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza przebiega zgonie z przyjętymi założeniami. Mamy nadzieję, że uda nam się doprowadzić cały proces do pozytywnego zakończenia, a w efekcie rozpocząć prace budowlane wiosną 2020r.

Wszelkie informacje dotyczące przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego można uzyskań w Biurze Spółki przy ul. Wańkowicza 9,
tel. nr 692 073 885, e-mail: tbs@zlotow.pl.

Złotów, 19.07.2019r.

Podsumowanie naboru na lokale mieszkalne planowane do budowy przy ul. Sienkiewicza w Złotowie

Złotowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Złotowie, w dniu 31 października 2018r. zakończyło wstępny nabór osób chętnych do najmu lokali mieszkalnych z zasobów mieszkaniowych Spółki.

Przeprowadzenie wstępnego naboru miało na celu odpowiedzenie na najważniejsze pytania dotyczące planowanej nowej inwestycji mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza w Złotowie, a mianowicie określenie zapotrzebowania występującego na rynku nieruchomości na mieszkania dostępne w systemie budownictwa społecznego (TBS) oraz określenie wielkości najbardziej pożądanych mieszkań wśród potencjalnych klientów.

Do dnia 31 października 2018r. do biura Złotowskiego TBS wpłynęło 26 wniosków. Przy założeniu, że planowana do realizacji inwestycja pozwoli na wybudowanie 15 lokali mieszkalnych, należy stwierdzić, że budownictwo społeczne w Złotowie cieszy się dużym zainteresowanie.

W złożonych dokumentach wnioskodawcy najczęściej zaznaczali chęć najmu lokali mieszkalnych o powierzchni ok 55 m2. Ponadto wpłynęły również wnioski osób zainteresowanych małymi mieszkaniami do 40 m2.

Pragniemy poinformować, że zgromadzone informacje pozwolą Spółce przedstawić ofertę najbardziej optymalną z Państwa punktu widzenia.

Potwierdzamy informacje, jakie zostały przedstawione do publicznej wiadomości w trakcie październikowej konferencji w Urzędzie Miejskim, iż Spółka rozpoczęła proces przygotowania inwestycji do realizacji. Wybrano już biuro projektowe, które przygotuje dokumentację uwzględniającą potrzeby naszych przyszłych klientów. Kompletną dokumentację wraz z niezbędnymi pozwoleniami umożliwiającymi rozpoczęcie robót budowlanych otrzymamy do końca stycznia 2019r. Do końca marca 2019r. złożymy wniosek kredytowy do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, w celu kwalifikacji do udziału w rządowym programie wspierania społecznego budownictwa mieszkaniowego. Od kwalifikacji do w/w programu zależy, czy realizacja inwestycji rozpocznie się jeszcze w 2019r.

Dziękujemy wszystkim osobom, które złożyły aplikacje.

Złotów, 05.11.2018r.

Minął termin składania deklaracji o dochodach

Zgodnie z Art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1995r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (t.j. Dz. U. Z 2015r. poz 2071, z 2016r. poz. 195, 615) dnia 31 maja 2016r. minął termin składania deklaracji o dochodach przez osoby wynajmujące lokale mieszkalne z zasobów Złotowskiego TBS. Continue reading

Wańkowicza 6

Zakończenie inwestycji sierpień 2016

WAŻNE:

 

regulaminmediow

akt

 

porzadek

 

 

Alarmowe:

981 – pogotowie drogowe

984 – pogotowie rzeczne,

985 – MOPR, WOPR, GOPR i TOPR,

997 – policja,

998 – straż pożarna,

999 – pogotowie ratunkowe,

991 – pogotowie energetyczne,

992 – pogotowie gazowe,

993 – pogotowie ciepłownicze,

994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne,